|
เขียนโดย admin

วัน เวลา และสถานที่เรียน 

วันเสาร์ เวลา 17:00–21:00น.  
วันอาทิตย์ เวลา 08:00–17:00น.  
ณ ห้องบรรยาย ชั้น 6 ห้อง 602
อาคารศรีศรัทธา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
müzik dinle
https://dizimov.net/ - sarki dinle